Tag: truyen jindo

Jindo

Jindo, một bộ truyện hài bóng đá vào loại bậc nhất (theo nhận xét của nhocconan). Jindo, học cấp 3, giỏi võ, có năng khiếu thể thao nhưng chỉ cao có … một mét mốt (theo nhận xét của các

Posted in Manga, Comic Tagged with: , , ,