Tag: o_long_vien

Ô Long Viện – Tập 11 – Conan Tập 66 – Chương 6, 7, 8

Mở lại blog bằng Ô Long Viện tập 11 nào 🙂 – Link đọc online: [TẠI ĐÂY] – Link download: [Tập 11 – Chương 1] [Tập 11 – Chương 2] [Tập 11 – Chương 3] Tiếp theo là Chương 6

Posted in Manga, Comic Tagged with: , ,