Blog Archives

Cập nhật Hoàng Phi Hồng 3 | Chú bé rồng | Death Note | Conan | Liar Game | One Piece | Uduchi

Chào các bạn sau một tháng “trốn” Sorry vì cuối năm nên công việc dồn dập, cộng với cái đám assignment + cuối kỳ làm NhocConan đuối như cá đuối \:D/ Giờ tranh thủ về quê làm việc, trốn giờ

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Manga, Comic