Tag: conan tap 65

Conan – Các vụ án trong vol 65 + 1 phần vol 66

Mmmh, đợi mãi mới có bản tiếng Việt của chương 5 tập 66 (chương kết thúc vụ Bức tường đỏ) để upload lên một lượt cho nó tiện :D. Sau đây là các chương và tiêu đề trong lần cập

Posted in Manga, Comic Tagged with: , ,