Tag: chu be rong tap 01 – 40

Chú bé rồng – Tập 1 -> 40

Do tình hình chờ bản đẹp truyện Chú bé rồng từ RT khá lâu nên NhocConan sẽ post lần lượt các tập đã được xuất bản ở Việt Nam và các chương tiếp theo đã được dịch bởi các nhóm

Posted in Manga, Comic Tagged with: , ,