Tag: chu be rong full

Chú bé rồng – Từ đầu đến chương 186 – Mediafire

Hôm nay NhocConan upload bộ đầu tiên lên Mediafire: bộ truyện Chú bé rồng. Thực ra bộ truyện này đúng ra sẽ được post ở dự án cung cấp link truyện và film theo link mediafire, nhưng do dự án

Posted in Manga, Comic Tagged with: , , ,