Tag: Chu be rong chuong 200

Cập nhật Hoàng Phi Hồng 3 | Chú bé rồng | Death Note | Conan | Liar Game | One Piece | Uduchi

Chào các bạn sau một tháng “trốn” 😀 Sorry vì cuối năm nên công việc dồn dập, cộng với cái đám assignment + cuối kỳ làm NhocConan đuối như cá đuối \:D/ Giờ tranh thủ về quê làm việc, trốn

Posted in Manga, Comic Tagged with: , , , , , , ,

Chú bé rồng 200 | Liar Game 113 | One Piece 608 | Uduchi 56-57

NhocConan xin cập nhật một số chương mới vừa qua: – Chú bé rồng: [Chương 200] – Liar Game: [Chương 113: Giành lại] – One Piece: [Chương 608] – Hành trình của Uduchi: [Chương 56] | [Chương 57] Chúc mọi

Posted in Manga, Comic Tagged with: , , ,