Tag: cao boi mien vien tay

Lucky Luke

(Theo wikipedia) Bối cảnh chính của Lucky Luke là miền Tây nước Mỹ cuối thế kỷ 18. Cũng có khi xuất hiện những cảnh ở bờ Đông và cả bên ngoài nước Mỹ như Canada và Mexico. Giống như các

Posted in Manga, Comic Tagged with: , ,