Tag: buttibi itto

Jindo Đại học – Buttobi Itto

Buttobi Itto là phần Jindo vào Đại học Meiho, ở đó cùng với Tóc đỏ và Cao kiều gộp thành bộ ba siêu quậy. Vẫn là những pha phá rối trên sân cỏ và những đường bóng … không giống

Posted in Manga, Comic Tagged with: , , ,