Tag: announcement

Đọc truyện online – One Piece chương 538 – 539

Hi all, Hôm nay NhocConan chính thức khai trương mục đọc truyện online tại http://viewer.nhocconan.com. Nhìn chung, những chức năng chính của trang đọc truyện online có thể liệt kê như sau: Liệt kê danh sách truyện, và danh sách

Posted in Manga, Comic, Thông tin chung Tagged with: , , , , ,