Tag: 20th century boys chuong 73

Conan – Tập 67 chương 9 | 20th Century Boys – Chương 73

Có Conan tập 67 – Chương 9: Mai là một ngày mới rồi. Chương này tương đương chương 699 ở bản gốc 🙂 Đây là chương mở đầu của series áo đen, và nghe đồn là chương tới (700) thì

Posted in Manga, Comic Tagged with: , , , ,