Downloads

– Các bạn nên sử dụng jDownloader để download list các truyện được upload. Bạn chi cần copy và paste link cần download vào jDownloader rồi bỏ đi chơi cho đến lúc chương trình tự động download xong.
– Khi upload files, NhocConan chỉ chọn hosting có hỗ trợ ftp upload hoặc có chương trình hỗ trợ batch upload. Các bạn thông cảm do NhocConan ko thể bỏ quá nhiều thời gian để thực hiện upload từ web được.

  1. Death Note: [MegaUpload] | [Hotfile]
  2. Liar Game: [MegaUpload] | [Hotfile]
  3. Hoàng Phi Hồng phần 3: [MegaUpload] | [Hotfile]
  4. Jindo Đại học: [MegaUpload] | [Hotfile]
2 comments on “Downloads
  1. I have noticed you don’t monetize your page, don’t waste your traffic, you can earn additional bucks every month because you’ve got high
    quality content. If you want to know how to make extra money, search for: Ercannou’s essential adsense alternative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*