Month: January 2012

Conan 803: Lời giải thích dối trá

NhocConan xin cập nhật Conan chương 803: – Conan: [Conan 803: Lời giải thích dối trá] Do thời gian này NhocConan có việc không ở TP. HCM được nên cập nhật truyện sẽ hơi trễ. Cũng sắp tết rồi, Chúc

Posted in Manga, Comic Tagged with: ,

Conan 802: Đừng có tạo vẻ mặt đó

Conan chương 802 đã ra lò tại Truyenmoi.com. NhocConan cập nhật để các bạn theo dõi: – Conan: [Conan 802: Đừng có tạo vẻ mặt đó] Enjoy reading and Happy new year 🙂

Posted in Manga, Comic Tagged with: ,