Conan 797 | Bleach 472 | Nobita và Truyền thuyết thần rừng P5 | Uduchi 138-145

NhocConan xin cập nhật tiếp những chương mới trong tuần qua

- Conan: [Chương 797: Lời nói dối và điều bí ẩn khó chia cắt]
- Bleach: [Chương 473]
- Nobita và Truyền thuyết thần rừng – Update phần 5: [Đọc ONLINE]
- Hành trình của Uduchi – Chương 138-145: [Đọc ONLINE]

Enjoy reading :)

Tagged with: , , , ,
Posted in Manga, Comic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>