Lại trở về … Linux server

Sau một thời gian hơn 2 tháng vật lộn đủ trò với mấy cái Windows server, cuối cùng nhocconan cũng nhận ra một chân lý là nên quay về Linux server cho trang web đọc truyện này :(. NhocConan đã try đủ web server trên Windows, từ apache, nginx, httpd, mongoose, etc. nhưng cuối cùng đều … dễ treo trên Windows. Đơn giản là vì có lẽ tụi nó native là Linux-speakers :D, hoặc thằng process manager của Windows củ chuối *__*.

Giờ đây, NhocConan đã move hầu như toàn bộ services về lại một US-based Linux server, chỉ chừa lại một Windows server ở Hà Lan để làm một số việc lảm nhảm khác. Server truyện hope là sẽ ổn định hơn trên NginX và php-fpm :).

Cuối tuần này sẽ tiếp tục upload truyện lại :)

Posted in Bàn luận - Linh tinh
One comment on “Lại trở về … Linux server
  1. GiGO says:

    Bây giờ, đại đa số web nào cũng cập nhật facebook cho website để được nhiều người biết tới. Không biết nhocconan đã có đang ký facebook cho web mình chưa hoh? mình cũng gắn bó với website này cũng được 5 năm rồi, lúc mới dzô coi Hoàng Phi Hồng…. Dzui lắm :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>