Month: October 2011

Lại trở về … Linux server

Sau một thời gian hơn 2 tháng vật lộn đủ trò với mấy cái Windows server, cuối cùng nhocconan cũng nhận ra một chân lý là nên quay về Linux server cho trang web đọc truyện này :(. NhocConan đã

Posted in Bàn luận - Linh tinh