Chú bé rồng 200 | Liar Game 113 | One Piece 608 | Uduchi 56-57

NhocConan xin cập nhật một số chương mới vừa qua:
- Chú bé rồng: [Chương 200]
- Liar Game: [Chương 113: Giành lại]
- One Piece: [Chương 608]
- Hành trình của Uduchi: [Chương 56] | [Chương 57]

Chúc mọi người một kỳ nghỉ tết dương lịch sắp tới vui vẻ :)

Nhân tiện cho NhocConan nhắn đôi lời: Hiện tại NhocConan đã nhiều lần nói về chuyện link download hầu hết đã die. Các bạn chửi thì NhocConan cũng đành chịu tại thời điểm hiện tại NhocConan chưa thể re-up lại được, do chưa kiếm được file hosting thích hợp (quan trọng là chưa có time :(). Sorry vì một số bạn đã gửi comment chửi với lời lẽ khá thô tục nên NhocConan tạm thời remove đi.

Tagged with: , , ,
Posted in Manga, Comic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>