Month: December 2010

Conan chương 759 | One Piece chương 609

NhocConan xin cập nhật tiếp những chương mới update 😀 – One Piece: [Chương 609] – Conan: [Chương 759: Sói đến rồi] New week 🙂

Posted in Manga, Comic Tagged with: ,

Chú bé rồng 200 | Liar Game 113 | One Piece 608 | Uduchi 56-57

NhocConan xin cập nhật một số chương mới vừa qua: – Chú bé rồng: [Chương 200] – Liar Game: [Chương 113: Giành lại] – One Piece: [Chương 608] – Hành trình của Uduchi: [Chương 56] | [Chương 57] Chúc mọi

Posted in Manga, Comic Tagged with: , , ,

One Piece 607 | Liar Game 112 | Uduchi 55

Hi các bạn, NhocConan xin cập nhật danh sách truyện được upload trong tuần qua: – Liar Game: [Chương 112: Liên minh] – One Piece: [Chương 607] – Hành trình của Uduchi: [Chương 55] Tuần mới rồi 🙂

Posted in Manga, Comic Tagged with: , , ,

Hoàng Phi Hồng III 45 | Hiệp khách giang hồ 375 | Conan 758 | One Piece 605 – 606 | Liar Game 110

Hi các bạn, NhocConan xin cập nhật danh sách truyện được upload trong tuần qua: – Hoàng Phi Hồng phần 3: [Chương 45 – Giữa dòng nước lũ] – Hiệp khách giang hồ: [Chương 375] – Conan: [Chương 758: Đôi

Posted in Manga, Comic Tagged with: , , , ,