Conan chương 753 – 754 | One Piece 598 – 601 | Uduchi chương 42 – 48

Hi các bạn,

NhocConan vừa cập nhật các chương truyện của Conan và Uduchi, các truyện khác NhocConan đang tìm lại nguồn download :)
Thám tử lừng danh Conan: [Chương 753] | [Chương 754]
Hành trình của Uduchi: [Chương 42] | [Chương 43] [Chương 44] | [Chương 45] [Chương 46] | [Chương 47] [Chương 48]
One Piece: [Chương 598] | [Chương 599] | [Chương 600] | [Chương 601]

Chúc mọi người Chủ nhật vui vẻ :)

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Manga, Comic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>