Cập nhật: One Piece 577 | Conan 726 | Áo Giáp Vàng chương 102

NhocConan cập nhật một số truyện trong thời gian qua, sorry vì thời gian qua NhocConan hơi bận chút, giờ trở lại tìm kiếm, cập nhật truyện tiếp rồi :D
One Piece chương 577: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang]
Conan chương 726 – Mưu kế thâm hiểm: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang]
Áo giáp vàng – chương 102: NhocConan sẽ cập nhật những chương tiếp theo từ tập cuối cùng đã được xuất bản ở Việt Nam nhiều năm về trước. Đây là bản dịch của bạn GrayTea ở Trường Tồn: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang]

Nice weekend (sắp qua rồi) :)

Tagged with: , , , ,
Posted in Manga, Comic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>