Month: March 2010

One Piece 579 | Liar Game 57 | Hiệp khách giang hồ 352 – 358 | Dấu ấn rồng thiêng 265 – 273 | Áo giáp vàng 103 – 105

NhocConan cập nhật một số truyện trong thời gian qua – One Piece chương 579: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang] – Liar Game 57 – Liên kết: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang] – Hiệp khách giang hồ chương

Posted in Thông tin chung Tagged with: , , , ,

Cập nhật: One Piece 577 | Liar Game 56

NhocConan cập nhật một số truyện trong thời gian qua – One Piece chương 577: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang] – Liar Game 56 – Sai lầm ngớ ngẩn: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang] Nice weekend 🙂

Posted in Manga, Comic Tagged with: ,

Conan chương 726 – Valentine trắng ngọt ngào

NhocConan cập nhật chương mới từ nhóm ConanTranslator nào 🙂 – Conan chương 726 – Valentine trắng ngọt ngào: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang] Tuần mới 🙁

Posted in Manga, Comic Tagged with: ,

Cập nhật: One Piece 577 | Conan 726 | Áo Giáp Vàng chương 102

NhocConan cập nhật một số truyện trong thời gian qua, sorry vì thời gian qua NhocConan hơi bận chút, giờ trở lại tìm kiếm, cập nhật truyện tiếp rồi 😀 – One Piece chương 577: [Đọc theo chương] [Đọc theo

Posted in Manga, Comic Tagged with: , , , ,

Cập nhật: One Piece 576 | Conan 725 | Liar Game 55 | Dấu ấn rồng thiêng 227 – 264

NhocConan cập nhật một số truyện trong thời gian qua – One Piece chương 576: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang] – Liar Game 55 – Rối loạn: [Đọc theo chương] [Đọc theo trang] – Conan chương 725 – Sát

Posted in Manga, Comic Tagged with: , , ,