Cập nhật: Conan 711 | One Piece 563 | Liar Game 49

Thời gian này NhocConan khá bận nên cũng ít cập nhật truyện :)

- Conan chương 711: Sinh nhật hoàn hảo: [Đọc theo chương] | [Đọc theo trang] | [Download 709 - 711]

- One Piece 563: Một con người, một trái tim: [Đọc theo chương] | [Đọc theo trang] | [Download OP 563]

- Liar Game chương 49: Chỉ điểm: [Đọc theo chương] | [Đọc theo trang]

PS: NhocConan cũng đã cập nhật bản tiếng Anh của Liar Game đến chương 89 lên phần đọc online ^,^

Nice weekend :)

Tagged with: , , ,
Posted in Manga, Comic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>