One Piece 555 – Liar Game 39 – Lucky Luke

Hi các bạn, sorry vì thời gian này NhocConan ít cập nhật truyện (do có một số xáo trộn trong công việc). NhocConan sẽ cố gắng upload các bộ truyện đang có lên phần đọc online vậy. Đây là các cập nhật trong tuần qua:

- One Piece chương 555: [Đọc theo Trang] [Đọc theo chương]

- Liar Game chương 39 (tiếng Việt): [Đọc theo Trang] [Đọc theo chương]

- Lucky Luke: [Đọc theo Trang] [Đọc theo chương]

Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ :)

Tagged with: , ,
Posted in Manga, Comic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>