Conan chương 703 – Tiếng Anh

NhocConan upload bản tiếng Anh của Conan chương 703 trước, bản tiếng Việt sẽ cập nhật khi nhóm ConanTranslator đã dịch xong. Tựa đề của chương này là “The truth amidst the snowstorm” (tạm dịch: sự thật giữa bão tuyết). Dưới đây là link đọc online:

- Đọc toàn chương: [ĐỌC Conan 703 - English]

- Đọc theo trang: [ĐỌC Conan 703 - English]

Nhân tiện cũng thông báo luôn: Cuối tuần này NhocConan sẽ cập nhật chức năng đọc truyện theo trang mới, có hệ thống hơn. Do đó NhocConan sẽ tiến hành đổi tên một số tập truyện để phù hợp với chương trình mới này. Tất nhiên, phần đọc theo chương vẫn giữ nguyên, chỉ có điều sẽ cập nhật một số link đến truyện :)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)

Tagged with: , , , , ,
Posted in English manga/comic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>