Death Note + Chokkaku + Atula – Link mediafire

chokkaku Tiếp tục cập nhật truyện ở mediafire nào. Lần này nhocconan sẽ để link share folder cho nhanh :)
- Truyện Death Note: Hiện có 48 chương:
+ Link mediafire: [Death Note - Mediafire]
+ Giới thiệu và tổng hợp link: [Tổng hợp Death Note]

- Truyện Chokkaku (Kiếm sĩ góc vuông): đủ bộ 14 tập:
+ Link mediafire: [Chokkaku - Mediafire]
+ Giới thiệu và tổng hợp link: [Tổng hợp Chokkaku]

- Truyện Truyền nhân Atula: đủ bộ 39 tập:
+ Link mediafire: [Truyền nhân Atula - Mediafire]
+ Giới thiệu và tổng hợp link: [Tổng hợp Truyền nhân Atula]

Hiện tại chỉ cập nhật chừng đó thôi. Các bộ truyện khác nhocconan sẽ cập nhật link khi dự án link phim và truyện tại mediafire chính thức họat động (Vi phạm quy định nhiều quá không hay :D)

Tagged with: , , , , ,
Posted in Manga, Comic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>