Chú bé rồng – Từ đầu đến chương 186 – Mediafire

chuberong_2 Hôm nay NhocConan upload bộ đầu tiên lên Mediafire: bộ truyện Chú bé rồng. Thực ra bộ truyện này đúng ra sẽ được post ở dự án cung cấp link truyện và film theo link mediafire, nhưng do dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị (chủ yếu là dữ liệu), NhocConan sẽ post ở blog này trước, và sau đó sẽ cập nhật ở forum justmediafire sau :)

Thông tin bộ truyện và link mediafire có thể tìm thấy ở topic [TỔNG HỢP Chú bé rồng]. Còn dưới đây là link download mediafire:

[Tập 01] [Tập 02] [Tập 03] [Tập 04] [Tập 05]
[Tập 06] [Tập 07] [Tập 08] [Tập 09] [Tập 10]
[Tập 11] [Tập 12] [Tập 13] [Tập 14][Tập 15]
[Tập 16] [Tập 17] [Tập 18] [Tập 19] [Tập 20]
[Tập 21] [Tập 22] [Tập 23] [Tập 24] [Tập 25]
[Tập 26] [Tập 27] [Tập 28] [Tập 29] [Tập 30]
[Tập 31] [Tập 32] [Tập 33] [Tập 34] [Tập 35]
[Tập 36] [Tập 37] [Tập 38] [Tập 39] [Tập 40]
[Chương 130] [Chương 131] [Chương 132] [Chương 133] [Chương 134]
[Chương 135] [Chương 136] [Chương 137] [Chương 138] [Chương 139]
[Chương 140] [Chương 141] [Chương 142] [Chương 143] [Chương 144]
[Chương 145] [Chương 146] [Chương 147] [Chương 148] [Chương 149]
[Chương 150] [Chương 151] [Chương 152] [Chương 153] [Chương 154]
[Chương 155] [Chương 156] [Chương 157] [Chương 158] [Chương 159]
[Chương 160] [Chương 161] [Chương 162] [Chương 163] [Chương 164]
[Chương 165][Chương 166] [Chương 167] [Chương 168] [Chương 169]
[Chương 170][Chương 171] [Chương 172] [Chương 173] [Chương 174]
[Chương 175] [Chương 176] [Chương 177] [Chương 178] [Chương 179]
[Chương 180] [Chương 181] [Chương 182] [Chương 183] [Chương 184]
[Chương 185] [Chương 186]

Tagged with: , , ,
Posted in Manga, Comic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>