Chú bé rồng – Tập 1 -> 40

chuberong_2 Do tình hình chờ bản đẹp truyện Chú bé rồng từ RT khá lâu nên NhocConan sẽ post lần lượt các tập đã được xuất bản ở Việt Nam và các chương tiếp theo đã được dịch bởi các nhóm dịch. Đầu tiên là 40 tập đầu của Chú bé rồng (38 tập đã xuất bản ở Việt Nam, 2 tập được dịch bởi các nhóm dịch)

[Tập 01 – Rồng Hiện Giữa Trời]
[Tập 02 – Người Mang Thiên Mệnh]
[Tập 03 – Tìm Gặp Ngọa Long]
[Tập 04 – Hào Khí Ngất Trời]
[Tập 05 – Xông Pha Chiến Trận]
[Tập 06 – Thừa Tướng Quân Sư]
[Tập 07 – Hình Mây Thân Gió]
[Tập 08 – Đơn Thương Độc Mã]
[Tập 09 – Chiếc Cầu Nhuộm Máu]
[Tập 10 – Khó Phân Thắng Bại]
[Tập 11 – Trung Thần Nghĩa Sỹ]
[Tập 12 – Tron Dặm Sương Mù]
[Tập 13 – Mở Màn Xích Bích]
[Tập 14 – Tiên Đạo Y Thuật]
[Tập 15 – Dấu Vết Phượng Hoàng]
[Tập 16 – Ý Mỹ Chu Lang]
[Tập 17 – Tài Năng Phu Nhân]
[Tập 18 – Nguyên Nhân Nổi Dậy]
[Tập 19 - Ván Cờ Nguy Hiểm]
[Tập 20 – Không Có Nẻo Về]
[Tập 21 - Hỏa Công Tự Sát]
[Tập 22 – Chiến Trường Địa Ngục]
[Tập 23 – Nắm Bắt Ý Trời]
[Tập 24 – Uy Lực Kinh Hồn]
[Tập 25 – Tâm Nguyện Lớn Nhất]
[Tập 26 – Vang Danh Thiên Hạ]
[Tập 27 – Thừa Tướng Xuất Chinh]
[Tập 28 – Trời Cao Nghiệp Cả]
[Tập 29 – Tham Vọng Điên Cuồng]
[Tập 30 – Ngựa Của Mã Siêu]
[Tập 31 – Đại Khí Ngất Trời]
[Tập 32 – Thiền Vu Hung Nô]
[Tập 33 – Thần Võ Hư Không]
[Tập 34 – Kình Địch Đích Thực]
[Tập 35 – Thách Đấu Sói Thần]
[Tập 36 – Hoàng Đế Triệu Về]
[Tập 37 – Giữa Trời Và Đất]
[Tập 38 – Nghênh Ngang Uy Vũ]
[Tập 39 – Sức Mạnh Thiền Vu Hung Nô]
[Tập 40 – Hồi Tỉnh]

Link tổng hợp: [TỔNG HỢP Chú bé Rồng]

Tagged with: , ,
Posted in Manga, Comic
One comment on “Chú bé rồng – Tập 1 -> 40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>