One Piece – Conan vol 66 chap 6 – Đọc online

onepiece_1 Hi mọi người,

Seems là số lượng truyện online đang được cập nhật ngày càng nhiều :P. Hôm nay NhocConan đã hoàn thành việc cập nhật One Piece từ tập đầu tiên cho đến chương mới nhất (Chương 539). Một số thông tin khi đọc online bộ truyện này tại nhocconan:

 • Link đọc truyện: http://viewer.nhocconan.com/index.php/OnePiece
 • Thứ tự đọc truyện: Đọc từ tập 1 -> tập 61 (đã được xuất bản tại Việt Nam). Hết tập 61 tương đương với giữa chương 485, do đó sau khi đọc xong tập 61 thì tiếp tục quay sang đọc chương 485
 • Link download One Piece có thể tìm thấy tại 3 topics: http://blog.nhocconan.com/2009/03/18/one-piece-cuoc-truy-tim-kho-bau-hai-tac.html, http://blog.nhocconan.com/2009/03/28/one-piece-ch%c6%b0%c6%a1ng-485-537.html, và http://blog.nhocconan.com/2009/04/11/doc-truyen-online-one-piece-chuong-538-539.html
 • Tiếp theo là Chương mới nhất của Conan: Chương 6 – Tập 66: Kỷ niệm (Thanks conan translator team). Mong mọi người lưu ý là NhocConan chỉ upload link download khi đã kết thúc vụ án (Thường là từ 2 – 5 chương). Link đọc online có thể tìm thấy tại: http://viewer.nhocconan.com/index.php/conan/vol%2066/6_Ky_niem

  Mai đi làm việc lại rồi :(. Mọi người đọc truyện vui vẻ…

  Tagged with: , , , ,
  Posted in Manga, Comic

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>