One Piece – Chương 485 -> 537

one piece Như đã hứa ở topic trước của One Piece, NhocConan sẽ cập nhật link download của các chapter sau tập 61 đã được xuất bản bởi NXB Thanh Hóa.

Hết tập 61 đã xuất bản ở VN tương đương với giữa chương 485 của bản gốc. Do đó, NhocConan sẽ post lại từ chương 485 để mọi người tiện theo dõi. Đây là bản dịch của các fan nên chất lượng khá tốt, tốt hơn nhiều so với bản được scan từ truyện đã dịch ở Việt Nam.

Hiện tại, đã có bản dịch tiếng Việt đến chương 537. Dưới đây là link download:

[Chap 485] [Chap 486] [Chap 487] [Chap 488] [Chap 489] [Chap 490]
[Chap 491] [Chap 492] [Chap 493] [Chap 494] [Chap 495] [Chap 496] [Chap 497] [Chap 498] [Chap 499] [Chap 500]
[Chap 501] [Chap 502] [Chap 503] [Chap 504] [Chap 505] [Chap 506] [Chap 507] [Chap 508] [Chap 509] [Chap 510]
[Chap 511] [Chap 512] [Chap 513] [Chap 514] [Chap 515] [Chap 516] [Chap 517] [Chap 518] [Chap 519] [Chap 520]
[Chap 521] [Chap 522] [Chap 523] [Chap 524] [Chap 525] [Chap 526] [Chap 527] [Chap 528] [Chap 529] [Chap 530]
[Chap 531] [Chap 532] [Chap 533] [Chap 534] [Chap 535] [Chap 536] [Chap 537]

Đọc truyện vui vẻ :D.

Tagged with: ,
Posted in Manga, Comic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>